Οι επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν στην σύνταξη αίτησης θα πρέπει:

  1. αρχικά, να είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις, με έναρξη δραστηριοτήτων πριν τις 01/10/2019. Διαφορετικά, θα πρέπει να είναι νεοσύστατες (με έναρξη δραστηριοτήτων πριν τις 07/11/2020).
  2.  o κύριος αριθμός ΚΑΔ να είναι λιανεμπορίου (47…).
  3. να διατηρούν επισκέψιμο φυσικό χώρο.
  4. έστω για 1 μέρα, να έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.
  5. να έχει γίνει ήδη η υλοποίηση. Το πέρας των εργασιών, η τιμολόγηση και η ανάρτηση των τιμολογίων, πρίν την λήξη της προθεσμίας υποβολής (μέσα Φεβρουαρίου).
  6. να υπάρχει μείωση τζίρου κατά 20% στο 4ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019.
  7. ισχύουν οι προδιαγραφές ΕΣΠΑ (προσβασιμότητα ΑΜΕΑ και e-shop)
  • Εκτός της δημιουργίας νέου e-shop, επιλέξιμη είναι και η αναβάθμιση ήδη υπάρχοντων.
  • επιλέξιμες και όλες οι δαπάνες εξοπλισμού (hardware), καθώς και το hosting και η τεχνική υποστήριξη.
  • Θα εγκριθούν όσες αιτήσεις υποβληθούν (αν όχι με την 1η, τότε με υπερδέσμευση ποσών σε 2η φάση)

10 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ E-ΛΙΑΝΙΚΟ