10 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ E-LIANIKO

Οι επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν στην σύνταξη αίτησης θα πρέπει: αρχικά, να είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις, με έναρξη δραστηριοτήτων πριν τις 01/10/2019. Διαφορετικά, θα πρέπει να είναι νεοσύστατες (με έναρξη δραστηριοτήτων πριν τις 07/11/2020).  o κύριος αριθμός ΚΑΔ να είναι λιανεμπορίου (47…). να διατηρούν επισκέψιμο φυσικό χώρο. έστω για 1 μέρα, να έχουν αναστείλει τη λειτουργία […]

10 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ E-LIANIKO Read More »